Począwszy od 22 marca bieżącego roku o godzinie 17.00, aż do popołudniowych godzin dnia następnego, mieszkańcom Leszna oraz okolicznego powiatu leszczyńskiego zaleca się przygotowanie na potencjalne problemy komunikacyjne. Te wynikać będą z kolejnej zapowiedzianej manifestacji rolniczej, podczas której dojdzie do przejazdu traktorów. Takie działania mogą spowodować kłopoty w ruchu, szczególnie na drogach o oznaczeniach K12 oraz W309, a także mogą doprowadzić do blokad na skrzyżowaniach przy drodze ekspresowej S5. W tej sytuacji zachęcamy do poszukiwania innych, alternatywnych tras podróży. Zadaniem funkcjonariuszy będzie stałe monitorowanie sytuacji i kierowanie ruchem, a także w razie potrzeby wskazywanie możliwych objazdów.

Informacje przekazane przez policję z jednostki leszczyńskiej sugerują, że w piątek 22 marca br. punktualnie o godzinie 17.00 rozpocznie się planowany protest rolników, który nieuchronnie wpłynie na intensywność ruchu drogowego. Akcje grup rolniczych mają rozpocząć się w piątek (22 marca br.) o godzinie 17.00 i potrwają do soboty (23 marca br.) aż do późnych godzin popołudniowych. W tych okresach, a także przed i po wyznaczonych godzinach zgromadzenia, należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

Mieszkańcy powiatu powinni być na bieżąco z sytuacją i przygotować się na ewentualne kłopoty, które mogą wystąpić w różnych miejscach miasta oraz na trasach powiatu leszczyńskiego – głównie na drogach wjazdowych i wyjazdowych z Leszna. Istotne jest bezwzględne przestrzeganie poleceń funkcjonariuszy odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym.

Zapoczątkowanie protestu przewidziane jest na 22 marca bieżącego roku o godzinie 17.00.