Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie podjął decyzję o renowacji drogi prowadzącej do schroniska dla zwierząt znajdującego się w Henrykowie. W ramach prac wykonano wzmocnienie fragmentu drogi o długości przekraczającej 200 metrów, wykorzystując do tego celu tłuczeń.

Działania Zarządu Dróg Powiatowych skupiły się na modernizacji ponad 200-metrowego odcinka trasy dojazdowej do henrykowskiego schroniska dla zwierząt. Według oficjalnych komunikatów, fragment drogi powiatowej Przybyszewo – Henrykowo o długości około 220 metrów został odpowiednio zrównany i umocniony za pomocą tłucznia.

Podjęcie przez ZDP decyzji o przeprowadzeniu tej niewielkiej inwestycji wynikało z pilnej potrzeby naprawy drogi prowadzącej do schroniska. Co warto podkreślić, jest to element szerszych działań podejmowanych przez samorząd Leszna, który planuje rozbudowę istniejącego obiektu oraz stworzenie na jego terenie cmentarza dla zwierząt. Obecnie ani w Lesznie, ani w najbliższej okolicy nie istnieje miejsce przeznaczone do pochówków zwierząt.