Do Urzędu Miasta w Lesznie wpłynęła petycja od mieszkańców osiedla Błonie. Mieszkańcy tego rozwijającego się osiedla podnoszą kwestię potrzeby budowy nowego odcinka drogi. Nowa arteria miałaby na celu bezpośrednie połączenie ich osiedla z istniejącą ulicą Leszno.

W treści petycji mieszkańcy zwrócili szczególną uwagę na problem intensywnego natężenia ruchu na ulicy Wiejskiej. Wyrażają obawy, że sytuacja może ulec pogorszeniu, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania.

Mieszkańcy argumentują swoje stanowisko faktem, że ulicą Wiejską regularnie poruszają się również mieszkańcy sąsiedniego osiedla Poziomkowa. Osiedle to jest systematycznie rozbudowywane, co przyczynia się do zwiększenia ruchu ulicznym. Wskazują również na dynamiczny rozwój samego osiedla Błonie, gdzie stale pojawiają się nowe obiekty – domy jednorodzinne, zabudowa bliźniacza, a także Środowiskowy Dom Samopomocy. Wszystko to przyczynia się do wzrostu natężenia ruchu na ulicy Wiejskiej.