Leszczyński Urząd Miasta podjął decyzję w kwestii przetargu na renowację części ulicy Niepodległości. Do przebudowy ma dojść odcinek tej ulicy rozciągający się między Rondem Solidarności a ulicą Ofiar Katynia. Plan zakłada nie tylko ponowne ułożenie kamiennej kostki na jezdni, ale także utworzenie nowych chodników na tym obszarze.

Przetarg dotyczył charakterystycznego fragmentu ul. Niepodległości, którego nawierzchnia wykonana jest z kamiennej kostki. Dominik Kaźmierczak, kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie, zapewnia, że istniejąca kostka będzie odpowiednio przeniesiona. Powstanie też nowa infrastruktura dla pieszych – chodniki, których wygląd będzie nawiązywać do tych przy ul. Chrobrego. W ramach tego samego projektu ma powstać również droga dojazdowa do planowanej galerii handlowej przy ul. Królowej Jadwigi. Jak podkreśla Kaźmierczak, celem jest realizacja tych prac przed ukończeniem budowy galerii, aby uniknąć późniejszej konieczności przebudowy tej części ulicy.

Całość inwestycji była szacowana przez Urząd Miasta Leszna na kwotę przekraczającą 1,8 miliona złotych. Pół tej sumy miał pokryć Rządowy Program Rozwoju Dróg. Na przeprowadzony przetarg wpłynęły dwie propozycje – obie od firm z Leszna. Haus proponował realizację zadania za 1,7 miliona złotych, natomiast firma NODO wyceniła swoją ofertę na 2,3 miliona złotych. Obecnie obie oferty są weryfikowane pod kątem zgodności z wymogami zamówienia.