Miasto Leszno jest beneficjentem kolejnej, ósmej już transzy środków finansowych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, otrzymując fundusze w wysokości ponad 21 milionów złotych. Rząd przekazuje te środki samorządom w ramach strategicznej inicjatywy inwestycyjnej.

W sobotę, 7 października, na stronie internetowej Kancelarii Premiera pojawiło się oficjalne ogłoszenie dotyczące przyznanych funduszy i nazw gmin, które je otrzymały. Informacje te przekazał lokalnym mediom poseł Jan Dziedziczak z partii Prawo i Sprawiedliwość.

Leszno wykorzysta otrzymane dofinansowanie na przeprowadzenie remontu ulicy Święciechowskiej. Na ten cel z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczono 15 milionów złotych, co stanowi około 43% wartości całego projektu, szacowanego na 26,5 mln zł.

Prezydent Leszna, Łukasz Borowiak, podkreśla, że projekt remontu ulicy Święciechowskiej jest obecnie w fazie przygotowań. Miasto uzgodniło już kwestie związane z siecią gazowniczą, a obecnie trwają rozmowy z PKP w sprawie przebudowy przejazdu kolejowego, z firmą Akwawit – w temacie modernizacji torowiska oraz z ENEA – odnośnie linii energetycznej. Ostateczny koszt renowacji ulicy Święciechowskiej będzie uzależniony od wyników tych negocjacji. Planowany termin ukończenia projektu to wiosna 2024 roku, kiedy to zostanie również ogłoszony przetarg.

Prezydent Borowiak dodaje, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna przewiduje na remont ulicy Święciechowskiej kwotę 14 milionów złotych. Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych suma ta wzrośnie do około 30 milionów złotych.