Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) z siedzibą w Lesznie wydało orzeczenie, które potwierdza decyzję wójta Lipna dotyczącą środowiskowych uwarunkowań planowanej inwestycji w miejscowości Maryszewice. Inwestycja ta polega na budowie zakładu produkującego piankę poliuretanową. Łukasz Litka, Wójt gminy Lipno, potwierdził to decyzję SKO, sugerując, że stanowi ona pozytywny sygnał dla przyszłości projektu.

Niniejsze postępowanie było drugim z kolei zainicjowanym w kontekście decyzji środowiskowej dotyczącej fabryki pianki. Planowany obiekt ma znaleźć swoje miejsce na terenie pomiędzy dwoma miejscowościami – Lesznem a Wilkowicami. Za inwestycją stoi firma TB Logistics, której właścicielem jest Thomas Busskamp, posiadający również zakłady meblarskie usytuowane w strefie inwestycyjnej VASA. Pianka poliuretanowa ma być produkcją priorytetową dla tych zakładów.

Planowane przedsięwzięcie budowlane wywołało pewne kontrowersje wśród miejscowego społeczeństwa, głównie mieszkańców północnej części Leszna oraz gminy Lipno. Pomimo to, inwestor z TB Logistics podkreślał, że nowy obiekt nie stworzy zagrożenia dla ludzi ani środowiska naturalnego, a produkcja pianki jest kluczowa dla utrzymania rentowności zakładów, które zatrudniają łącznie około 4 tysiące pracowników.

W marcu poprzedniego roku wójt Lipna wydał pozytywną decyzję środowiskową na podstawie opinii samorządu województwa, Wód Polskich, Sanepidu i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Decyzja ta jednak spotkała się z oporem niektórych mieszkańców, którzy zaskarżyli ją do SKO. Kolegium Odwoławcze zdecydowało o jej uchyleniu, argumentując koniecznością uzupełnienia dokumentacji o alternatywne możliwości realizacji przedsięwzięcia.