Miasto Leszno otrzymało do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie przekraczające cztery miliony złotych. Dzięki temu w najbliższym czasie na dwóch leszczyńskich drogach rozpoczną się remonty.

Aleja 21 Października

Jedną z modernizowanych dróg będzie Aleja 21 Października, a dokładnie jej południowa nitka, czyli od ulicy Grunwaldzkiej do przejścia podziemnego pod Alejami Konstytucji 3 maja. Północna nitka alei jest już po remoncie.

Na chodniku i jezdni pojawi się nowa nawierzchnia oraz wymienione zostaną sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej, to zostanie sfinansowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Ulica Budowlanych

Ta ulica należy do głównych tras komunikacyjnych w dzielnicy przemysłowej i łączy ona ulice Okrężną i Geodetów. Tutaj również planowany jest remont. Na drodze zmodernizowana zostanie nawierzchnia, która aktualnie składa się z płyt betonowych. Nowa nawierzchnia będzie z masy bitumicznej, która umożliwi przejazdy ciężarówkom. Pojawi się również nowe oświetlenie oraz sieć kanalizacji deszczowej.