Otwarty prawie pół roku temu przetarg na przeprowadzenie remontu pływalni Akwawit w Lesznie do tej pory nie zakończył się podpisaniem kontraktu z firmą, która miałaby wykonać zadanie. Odpowiedzialność za opóźnienie ponosi skarga do Krajowej Izby Odwoławczej, wysłana przez firmę Alstal z Bydgoszczy. Firma ta twierdzi, że podczas innej inwestycji wykonanej przez firmę Adamietz ze Strzelec Opolskich, której samorząd planował powierzyć prace na pływalni Akwawit, doszło do pewnych nieprawidłowości.

Modernizacja pływalni Akwawit jest konceptem samorządu Leszna, który jest już od kilku lat właścicielem nieczynnej pływalni. Do przetargu na to zadanie wpłynęły dwie oferty. Przedsiębiorstwo Adamietz ze Strzelec Opolskich zaoferowało wykonanie prac za kwotę blisko 74 000 000 złotych, natomiast firma Alstal z Bydgoszczy przedstawiła ofertę o 14 000 000 złotych wyższą.

Można było przypuszczać, że umowa z przedsiębiorstwem ze Strzelec Opolskich zostanie zawarta w krótkim czasie i prace nad modernizacją pływalni ruszą. Jednak nie doszło do tego, gdyż firma z Bydgoszczy postanowiła złożyć wniosek o wykluczenie jej konkurenta. Firma Alstal argumentuje swoje działanie domniemanymi nieprawidłowościami, które miały miejsce podczas realizacji innego projektu przez firmę Adamietz.