Już od najwcześniejszych lat życia dziecka warto skupić się na jego rozwoju. Istotnym krokiem w tym procesie może być zapisanie malucha do przedszkola, a szczególnie do jednej z placówek znajdujących się w Lesznie. Poniżej przedstawiamy adresy tych instytucji, terminy rekrutacji, jak również kryteria, które są brane pod uwagę podczas procesu przyjmowania dzieci. Podkreślamy również znaczenie wczesnego początku nauki funkcjonowania w grupie dla Twojego dziecka.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, do przedszkola mogą być zapisywane dzieci, które na dzień rozpoczęcia roku szkolnego ukończyły 3 lata. Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, gdy dyrekcja placówki podejmuje decyzję o przyjęciu dwuletniego dziecka, pod warunkiem, że ma ono ukończone co najmniej 2,5 roku.

Cykliczne procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Lesznie rozpoczynają się zazwyczaj na początku roku, dokładnie między lutym a marcem. Każda instytucja niezależnie decyduje o terminie rekrutacji. Warto jednak zaznaczyć, że przedszkola publiczne i niepubliczne różnią się między sobą pod względem procedur rekrutacyjnych. W przypadku pierwszych, zasady są ustalone przez ustawodawcę, natomiast przedszkola niepubliczne podejmują decyzje o kryteriach i procedurach rekrutacji na własną rękę, co powoduje, że mogą one znacznie różnić się w poszczególnych placówkach.