W Lesznie, Rada Miejska wydała decyzję wyrażającą solidarność z rządem w jego próbach zdobycia reparacji wojennych od Niemiec. W trakcie dyskusji, która towarzyszyła tej decyzji, przedstawiciele opozycji sugerowali poszerzenie zakresu uchwały o zainicjowanie działań na rzecz uwolnienia funduszy unijnych z KPO. Radni reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, którzy byli twórcami omawianej uchwały, dali zapewnienie, że plany te również zostaną uwzględnione w przyszłych projektach.

Propozycja uchwały dotyczącej reparacji wojennych została wprowadzona przez radnych należących do klubu Prawo i Sprawiedliwość. Na początku sesji Tomasz Mikołajczak, przedstawiający Koalicję Obywatelską, postulował o odłożenie tego projektu na bok. Motywował to twierdzeniem o powiązaniu tej inicjatywy z kampanią wyborczą partii Prawo i Sprawiedliwość. Niemniej jednak jego wniosek nie zdobył wystarczającej liczby głosów, w efekcie czego Rada Miejska podjęła się dyskusji na temat uchwały.