Grzegorz Kubik, burmistrz Rawicza, wystosował oficjalne oświadczenie dotyczące nagłej fali kontrowersji wokół Przedszkola nr 1 w swoim mieście. To publiczny komunikat jest reakcją na wyrażany przez niektóre rodziny sprzeciw dotyczący zamierzonej likwidacji tej placówki. Burmistrz Kubik zaznaczył zrozumienie dla obaw rodzin, podkreślając jednocześnie, że nie ma zamiaru narzucać decyzji o przeniesieniu na nikogo. Szanuje on stanowisko grupy rodziców, którzy wyrazili chęć pozostania ze swoimi dziećmi w dotychczasowym budynku przedszkola.

Cała sytuacja rozgorzała wokół planów budowy nowego przedszkola, które ma powstać na skrzyżowaniu ulic Kaczyńskich i Dworcowej w Rawiczu. Władze miasta planują tam przeniesienie części dzieci, w tym uczniów z Przedszkola nr 1, które ma zostać ostatecznie zamknięte. Mimo że plany te są publicznie znane od jakiegoś czasu i nowa placówka ma rozpocząć swoją działalność już we wrześniu, to jednak w ubiegłym tygodniu grupa rodziców z „jedynki” wyraziła swoje niezadowolenie i zdecydowała się na publiczny protest przeciwko tym planom.