Rozpoczęcie remontów dwóch ważnych ulic w Lesznie, Racławickiej i Wolińskiej, jest planowane na wiosnę 2024 roku. Decyzje te zostały podjęte po niedawnym rozstrzygnięciu przetargów przez miasto. Co ciekawe, dla jednej z tych inwestycji będzie prawdopodobnie wymagane dodatkowe finansowanie ze strony samorządu miejskiego.

Przeanalizujmy pierwsze z tych przedsięwzięć, które jest bardziej kosztowne – gruntowną modernizację ulicy Racławickiej. Chociaż stan tej drogi nie jest idealny, to jednak chodniki obok niej są w jeszcze gorszym stanie. Pięć firm zgłosiło swoje propozycje w przetargu na wykonanie tego zadania.

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiło Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych, proponując ceny na poziomie 3,3 miliona złotych. Inne firmy zaproponowały wyższe stawki, wahające się od 3,8 miliona do ponad 5 milionów złotych.

Z tego powodu jest możliwe, że samorząd miasta będzie musiał dołożyć dodatkowe środki na realizację tego projektu. Miasto już raz przekazało 1,8 miliona złotych z tzw. „wolnych środków” budżetowych, a kolejne 1,2 miliona złotych gwarantuje ministerstwo finansów w formie dofinansowania.

Modernizacja ulicy Racławickiej obejmie szereg prac. Planowane jest położenie nowej nawierzchni i długo oczekiwane chodniki. Przewidziano również prace ziemne, w tym m.in. przebudowę kanalizacji deszczowej. Na koniec przewidziano instalację systemu monitoringu na tej ulicy.