Rozpoczęta niedawno budowa nowej ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż modernizowanej drogi powiatowej z Osiecznej do Goniembic, napotkała na poważne problemy. Doszło do obsunięcia nawierzchni i uszkodzenia pokrywającego ją asfaltu, co spowodowało znaczne zniszczenie infrastruktury. Wykonawca zobowiązał się do naprawienia szkód, ale ten nieoczekiwany incydent spowoduje opóźnienie formalnej realizacji projektu o ponad miesiąc.

Planowano, że remontowany odcinek drogi między Osieczną a Goniembicami zostanie oficjalnie ukończony i oddany do użytku 26 września 2023 roku. Niestety, nie uda się to wykonać zgodnie z planem. Przed oficjalnym ukończeniem całego projektu, na skutek niespodziewanych okoliczności, doszło do zniszczenia dużej części nowo budowanej ścieżki pieszo-rowerowej znajdującej się wzdłuż remontowanej drogi.