Władze miasta Leszna miały w planach przeznaczenie około 65 000 milionów złotych na prace remontowe leszczyńskiej pływalni Akwawit. Jednakże, jak pokazały złożone oferty przetargowe, kosztorys ten okazał się być niedoszacowany. Dwóch potencjalnych wykonawców szacuje bowiem koszty remontu na znacznie większą sumę. Najniższa oferta wynosi blisko 74 000 000 złotych, podczas gdy druga jest jeszcze wyższa i sięga 88 000 000 złotych.

Prezydent Leszna, Łukasz Borowiak, jest zdania, że miasto ma środki finansowe, które pozwolą na pokrycie kosztów remontu według najtańszej z ofert, czyli za kwotę 74 000 000 złotych. W związku z tym zamierza rekomendować radnym zwiększenie środków zaplanowanych na modernizację pływalni Akwawit.

Kwestia konieczności przeprowadzenia remontu tej leszczyńskiej pływalni jest tematem dyskusji od kilku lat. Aby mogło dojść do rozpoczęcia prac, samorząd Leszna musiał najpierw przejąć obiekt, który nie był wówczas czynny. W roku 2023 przystąpiono do przetargu na modernizację, a właśnie teraz miejski magistrat poinformował o otrzymaniu dwóch ofert – jednej opiewającej na prawie 88 000 000 złotych oraz drugiej, nieco niższej, na kwotę niespełna 74 000 000 złotych.